دعوت به همکاری


1- قبول نمایندگی فروش محصولات از سراسر کشور
2- بازاریاب فروش محصولات در تهران و سایرشهرستان ها
3- نویسندگی و شعر کودک
4- تصویرگری
5- گرافیک
6- انیمیشن
7- برنامه نویس مسلط به Flash Action Script
8- خرید طرح یا محتوای آماده عرضه در حوزه کودک
9- قبول سفارش از سایر نهادها
10- تدوینگر
11- گوینده و دوبلور آثارکودک ، جدی و ادبی