عربی دوم دبیرستان ( ریاضی و تجربی )
 
عنوان:عربی 2 دوم دبیرستان (کلیه رشته ها به استثنای رشته ی ادبیات و علوم انسانی)
قیمت:13900 تومان
چکیده:

این محصول شامل 2DVD حاوی 13  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری تهیه گردیده و تمامی متون به همراه ترجمه، معانی لغات، تمارین  و قواعد کتاب در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای حسین علی شهریاری