هندسه 1  دوم دبیرستان
 
عنوان:هندسه 1 سال دوم دبیرستان
قیمت:13900 تومان
چکیده:

این محصول شامل 2DVD حاوی 15 ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به  همراه حل کلیه تمارین و حل چند نمونه مثال از هر فصل در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای مهدی کمری