ریاضی اول دبیرستان
 
عنوان: آموزش تصویری ریاضی اول دبیرستان
قیمت: 13900 تومان
چکیده:

این محصول شامل 2DVD حاوی  9 ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به همراه حل چندین مثال از هر فصل  در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای مسعود نژاد مبشر