جمع بندی کنکورزبان عربی 89-90-91
 
عنوان:جمع بندی کنکور  زبان عربی         89-90-91 دبیرستان
قیمت:15000 تومان
چکیده:

این محصول شامل  2DVD حاوی 22  ساعت حل نمونه سوال کنکور  می باشد.
 تدریس به صورت تصویری است و
  بر اساس آخرین  استانداردهای آموزشی تهیه گردیده است.نام دبیرجناب آقای محمد علی فلاح زاده