علوم سوم راهنمایی
 
عنوان: علوم سوم راهنمایی
قیمت: 13900

چکیده : این محصول شامل 3 DVD حاوی 16 ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به همراه آزمایشات و حل نمونه سوال امتحانی پایان ترم به صورت تستی  در آن آموزش داده شده است. 
نام دبیر:جناب آقای احمد رضا فروند