زبان سوم راهنمایی
 
عنوان: زبان سوم راهنمایی
قیمت: 13900
چکیده:

چکیده : این محصول شامل 2 DVD حاوی 7  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی Grammer ، Reading به همراه ترجمه و منتخبی از تمارین کتاب در آن آموزش داده شده است. 
نام دبیر:سرکار خانم الهام واثق