عربی سوم راهنمایی
 
عنوان: عربی سوم راهنمایی
قیمت: 13900

چکیده : این محصول شامل 2 DVD حاوی 6  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری تهیه گردیده و تمامی متون به همراه ترجمه، معانی لغات، تمارین  و قواعد کتاب در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای حسین علی شهریاری