زیست شناسی و آزمایشگاه 1
 
عنوان:زیست شناسی وآزمایشگاه 1 دوم دبیرستان
قیمت:12900 تومان
چکیده:

این محصول شامل  2DVD حاوی 7  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به همراه حل نمونه سوال کنکور  در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیرجناب آقای محمد علی همدانی