عنوان خبر: آزمون ورودي دبيرستان هاي استعدادهاي برتر و درخشان


تاريخ خبر: 1394/09/15


نمونه سوالات آزمون به همراه پاسخنامه و توضیحات و مشاوره در این بسته آموزشی ، با تدریس آقای نژاد مبشر ، با ما تماس بگیرید :: ۰۲۱۸۸۹۴۹۴۷۳ و ۰۲۱۴۲۸۴۳


آزمون ورودی دبیرستان های نمونه کشور ، فیلم آموزشی جدید موسسه فرهنگی دبیر دسا : مجموعه ای کامل از ریاضیات تیز هوشان شامل تمامی سرفصل های هفتم و هشتم و نهم