عنوان خبر: عكس از محتواي تبلت دانش آموزي دبير دسا


تاريخ خبر: 1394/04/15

دبیر دسا مجری طرح محتوای تبلت های دانش آموزی ( آموزش دروس دبستان )


تبلت كودك ویژه مهدهای كودك و مدارس ابتدایی و دانش آموزان ، موسسه فرهنگی دبیر دسا مجری هوشمند سازی مراکز آموزشی آموزش دروس مهد کودک و ابتدایی با تبلت های ویژه آموزشی محصولی جدید در عرصه آموزش های نوین و به روز دنیا همراه با محتوای الکترونیکی دروس " آموزش کلیه دروس در تبلت های آموزشی" || دبیر دسا تولید کننده فیلم و نرم افزار های آموزشی درسی ، برای سفارش با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۸۸۹۴۹۴۷۳ - ۰۲۱۶۶۴۷۷۲۴۸

---------------------------------------------------------------------------------------

تعدادی عکس از محتوای تبلت درسی دبیر دسا


تبلت دانش آموزی


دبیر دسا مجری طرح محتوای آموزشی تبلت ها درسی


تبلت دانش آموزی دبیر دسا


تبلت آموزشی


آموزش کلیه دروس ابتدایی با تبلت


تبلت ابتدایی


تبلت تخصصی برای دانش آموزان


تبلت دانش آموزی 


تبلت دبیر دسا


تبلت برای مدارس هوشمند


تبلت آموزشی از پیش دبستانی تا ششم---------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسسه فرهنگی دبیر دسا ، مجری هوشمند سازی مراکز آموزشی 

آموزش دروس مهد کودک و ابتدایی با تبلت های ویژه آموزشی

محصولی جدید در عرصه آموزش های نوین و به روز دنیا

همراه با محتوای الکترونیکی دروس ، پیش دبستانی ، ریاضیات ، علوم ، فارسی ، تعلیمات اجتماعی ، قرآن ، هدایای آسمانی