عنوان خبر: تبلت آموزشي درسي دبستان


تاريخ خبر: 1394/04/14تبلت کودک ویژه مهدهای کودک و مدارس ابتدایی و دانش آموزان ، موسسه فرهنگی دبیر دسا ، مجری هوشمند سازی مراکز آموزشی آموزش دروس مهد کودک و ابتدایی با تبلت های ویژه آموزشی محصولی جدید در عرصه آموزش های نوین و به روز دنیا همراه با محتوای الکترونیکی دروس " آموزش کلیه دروس در تبلت های آموزشی" || دبیر دسا تولید کننده فیلم و نرم افزار های آموزشی درسی ، برای سفارش با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۸۸۹۴۹۴۷۳ - ۰۲۱۶۶۴۷۷۲۴۸